Home

Matematikvejledning i gymnasiet

 

Foreningen af Eksaminerede Matematikvejledere er en forening for vejledere, der primært beskæftiger sig med elever med læringsvanskeligheder i matematik inden for de gymnasiale niveauer.

 

Læringsvanskeligheder relaterer sig til vanskeligheder med begrebstilegnelse, vanskeligheder med at aktivere matematisk viden og færdigheder, misforståelser og uheldig tilegnelse af de almindelige regler for matematisk manipulation af tal og bogstaver, misforståelser om hvad der forventes i matematik, forestillinger om egne evner og meget meget mere.

 

Matematikvejledere varetager mange forskellige opgaver. Opgaverne varierer fra skole til skole, men hovedområderne er typisk vejledning af elever, sparring med kolleger og ledelse samt pædagogisk og didaktisk udvikling. Ofte forekommende opgaver er f.eks.

 

  • Gennemførelse af screening af 1.års elever ved studiestart
  • Screening for matematikspecifikke læringsvanskeligheder
  • Udredning og afklaring af læringsvanskeligheder hos elever
  • Indsatser over for enkeltelever eller grupper af elever med læringsvanskeligheder
  • Afholdelse og udvikling af turbohold for elever med faglige vanskeligheder
  • Støtte for enkeltelever med specielt tilrettelagte og målrettede forløb
  • Dialog med og vejledning af kolleger
  • Fagdidaktisk udviklingsarbejde
  • Sparring med ledelse om fagets organisering og udvikling

 

 

Om foreningen

Foreningens medlemmer har alle taget matematikvejlederuddannelsen ved Roskilde Universitet. Matematikvejleder- uddannelsen er en forskningsbaseret efteruddannelse for matematiklærere i de gymnasiale uddannelser. Se mere om uddannelsen i menuen ovenfor.

 

Erfaringerne fra uddannelsen er udgivet i to bøger:

 

"Fra snublesten til byggesten", Forlaget Frydenlund 2016, red. Mogens Niss og Uffe Jankvist. https://www.frydenlund.dk/varebeskrivelse/3773

 

"Læringsvanskeligheder i matematik - hvordan kan de forstås og afhjælpes", Forlaget Frydenlund 2017, red. Mogens Niss og Uffe Jankvist. https://www.frydenlund.dk/varebeskrivelse/3944

 

Foreningen afholder hvert år et årsmøde med erfaringsudveksling og oplæg fra anerkendte matematikdidaktikere.

 

For nærmere oplysninger om foreningen, kontakt formanden, Morten Stoklund Larsen, msl@rts.dk