Home

Matematikvejledning i gymnasiet


Foreningen af Eksaminerede Matematikvejledere er en forening for vejledere, der primært beskæftiger sig med elever med læringsvanskeligheder i matematik inden for de gymnasiale niveauer, dvs stx, hf, htx, hhx og VUC.


Læringsvanskeligheder relaterer sig til vanskeligheder med begrebstilegnelse, vanskeligheder med at aktivere matematisk viden og færdigheder, misforståelser og uheldig tilegnelse af de almindelige regler for matematisk manipulation af tal og bogstaver, misforståelser om hvad der forventes i matematik, forestillinger om egne evner og meget meget mere.


Matematikvejledere på uddannelserne varetager mange forskellige opgaver. Opgaverne varierer fra skole til skole, men hovedområderne er typisk vejledning af elever, sparring med kolleger og ledelse samt pædagogisk og didaktisk udvikling. Ofte forekommende opgaver er f.eks.


  • Gennemførelse af screening af 1.års elever ved studiestart
  • Screening for matematikspecifikke læringsvanskeligheder
  • Udredning og afklaring af læringsvanskeligheder hos elever
  • Indsatser over for enkeltelever eller grupper af elever med læringsvanskeligheder
  • Afholdelse og udvikling af turbohold for elever med faglige vanskeligheder
  • Støtte for enkeltelever med specielt tilrettelagte og målrettede forløb
  • Udvikling af niveauinddelte forløb på tværs af årgange 
  • Dialog med og vejledning af kolleger
  • Fagdidaktisk udviklingsarbejde
  • Sparring med ledelse om fagets organisering og udviklingOm foreningen

Foreningens medlemmer har alle taget matematikvejlederuddannelsen ved Roskilde Universitet. Matematikvejleder- uddannelsen er en forskningsbaseret efteruddannelse for matematiklærere i de gymnasiale uddannelser. Se mere om uddannelsen i menuen ovenfor.


Erfaringerne fra uddannelsen er udgivet i tre bøger:


"Fra snublesten til byggesten", Forlaget Frydenlund 2016, red. Mogens Niss og Uffe Jankvist. https://www.frydenlund.dk/varebeskrivelse/3773


"Læringsvanskeligheder i matematik - hvordan kan de forstås og afhjælpes", Forlaget Frydenlund 2017, red. Mogens Niss og Uffe Jankvist. https://www.frydenlund.dk/varebeskrivelse/3944


"Matematikvejledning i gymnasiet - anvendelse af teori i praksis", Forlaget Frydenlund 2020, red. Mogens Niss og Uffe Jankvist. https://www.frydenlund.dk/varebeskrivelse/5509  


Foreningen afholder hvert år et årsmøde med erfaringsudveksling og oplæg fra anerkendte matematikdidaktikere fra hele verden.


Foreningen er også en del af NCUMs netværk - Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisning.  https://matematikdidaktik.dk/om-ncum/#c424806For nærmere oplysninger om foreningen, kontakt formanden, Mette Bendix Lomholt, mbl@rts.dk