Om uddannelsen

Om uddannelsen


Eksaminerede matematikvejledere har taget matematikvejlederuddannelsen på Roskilde Universitet. Uddannelsen er desværre lukket nu. Det sidste hold blev færdig i 2020.


Herunder kan læses en kort beskrivelse af uddannelsen. Der findes ikke i dag en tilsvarende uddannelse i Danmark.


Matematikvejlederuddannelsen på Roskilde Universitet var en forskningsbaseret didaktisk videreuddannelse for matematiklærere, der kvalificerer til at fungere som matematikvejleder på gymnasialt niveau. Varigheden er tre semestre, der er struktureret omkring de tre temaer


Begrebsdannelse

Ræsonnementer

Modellering


Uddannelsen er både praktisk og teoretisk. Med udgangspunkt i videnskabelig didaktisk litteratur, gennemføres i hvert semester et mini-projekt på egne gymnasier, under vejledning af forskere. I projekterne arbejdes der med detektion af elever med læringsvanskeligheder, diagnosticering af disse vanskeligheder og intervention med det formål at afhjælpe vanskelighederne.


Hvert miniprojekt indledes og afsluttes med et internatkursus.


Omfang: 30 ECTS point fordelt over tre semestre.


Uddannelsen afsluttes med en mundtlig projekteksamen med ekstern censor.Hvis du gerne vil vide mere om uddannelsen, kan du evt. kontakte formanden for foreningen Mette Bendix Lomholt på mbl@rts.dkDet siger en matematikvejleder om uddannelsen


”Man får et helt andet perspektiv på egen undervisning. Matematikvejlederuddannelsen forsyner os med et begrebsapparat og en praktisk erfaring, der gør os bedre i stand til at forstå eleverne.


Det er tankevækkende hvor usikker, selv de dygtigste elevers matematiske viden er. Uddannelsens teoretiske indhold har hjulpet mig til at forstå problemernes karakter. Det er meget berigende”


Jørgen C. Ebbesen, cand. scient. Marie Kruses Skole